Slide background

The Pluimveeslachterij

G.P. Remkes B.V.

Sustainability Label

contact

Remkes ontwikkelt samen met de internationale handelspartners commerciële activiteiten.

Meer informatie of vragen over de mogelijkheden. Stel ze hier.
contact

Het duurzaamheidslabel van Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V.

Remkes hanteert eerlijke en transparante handel, verantwoord omgaan met dierenwelzijn, milieu en gezondheid van mens en dier als logische beleidsuitgangspunten. In de visie van Remkes is samenwerking met vaste relaties dé manier om kosten in de productieketen te reduceren én maximale waarde te genereren voor leverancier, afnemer en finale consument. Vanuit die optiek is een samenwerkingsverband tot stand gebracht met Novi-Pluim, een organisatie van pluimveehouders en zorgvuldig geselecteerde laad- en transportbedrijven.

Onderstaand de speerpunten uit het NoviPlus duurzaamheidsprogramma

Samen met Novi-Pluim is, met inbreng van de Animal Sciences Group van de Universiteit Wageningen en maatschappelijke organisaties als Solidaridad en Natuur en Milieu, het NoviPlus duurzaamheidsprogramma ontwikkeld.

NoviPlus stelt eisen aan het vermeerderingsbedrijf en de slachterij op het gebied van gezondheid voor dieren, gezondheid voor mens (antibiotica) dierenwelzijn en milieu. Alle bedrijven die aan het programma deelnemen worden jaarlijks door een erkende instelling (CBD/Verin) gecontroleerd en gecertificeerd.

Ook in de toekomst zal Remkes continu en proactief initiatieven blijven ontplooien die voor klanten en uiteindelijke consumenten waarde toevoegen aan het product. Dat is Remkes.

 • We doen méér dan conventionele bedrijven daarom hanteren wij de vrijwillige nationale IKB-criteria slechts als minimumeis
Natuurlijk gedrag

 • Onze dieren zijn gericht op productie van nakomelingen
 • De dieren bereiken een leeftijd van 60 weken
 • Er is een evenwichtige verdeling tussen hanen en hennen
 • De dieren kunnen vrij bewegen
 • De bezetting bedraagt maximaal 7 hennen/m²
 • Er zijn legnesten aanwezig, waar de hennen zich in alle rust kunnen terugtrekken
 • In de stal bevinden zich verhoogde rustplaatsen
 • Er is afleidings- en speelmateriaal voorhanden
 • Er wordt graan gestrooid waardoor de dieren naar hartenlust kunnen scharrelen
 • De aanwezigheid van een ventilatiesysteem zorgt voor een aangenaam en constant klimaat

Vermijden van stress en pijn

 • De transportduur van dieren naar de slachterij en de wachttijden zijn gelimiteerd
 • De dieren worden pijnloos geslacht door toepassing van CO2-bedwelming, de meest geavanceerde wijze van verdoven
Voorkomen van ziekte

 • Diverse preventieve hygiënemaatregelen in de stal
 • Het gebruik van droog strooisel wat bijdraagt aan een gezond stalklimaat
 • Jaarlijkse controle van het ventilatiesysteem door een stalklimaatdeskundige
Regelkring

 • Gegevens die betrekking hebben op diergezondheid en dierenwelzijn worden in de slachterij geregistreerd en teruggekoppeld naar de pluimveehouder die daarmee gericht maatregelen kan nemen

Het programma is dynamisch

 • Het eisenpakket wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de sector
Antibioticumreductie

 • Een streefwaarde van nul, met een absoluut maximum van vijf dagdoseringen (DDDAF) antibioticum voor de vermeerderingsbedrijven
Totaal

 • Beperking van ammoniakuitstoot
 • Beperking energie- en waterverbruik
 • Inpassing in de omgeving
Lokale ontwikkeling/eerlijke handel

 • Stimuleren lokale pluimveehouderij in Afrika (Ghana) in samenwerking met Solidaridad
Onafhankelijke controle en certificering

 • Audits en certificering door CDB/Verin voor vermeerderaar en slachterij

Inbreng van onafhankelijke derden

 • NGO’s als Solidaridad en Natuur en Milieu zijn actief betrokken bij opzet en voortgang van het programma

Aantoonbaar duurzaam werken

 • Jaarlijks duurzaamheidsverslag
 • Respecteren ETI-code (Ethical Trading Iniatiative)
Uitstekende technologische en sensorische kwaliteit

 • Vollere vleessmaak
 • Meer structuur, betere bite
 • Groter waterbindend vermogen; er komt geen water vrij bij bewerking of bereiding

Toepassingsmogelijkheden

 • Uitermate geschikt voor de productie van worstsoorten en vleeswaren
 • Smakelijk ingrediënt voor salades, soepen, ragouts en convenienceproducten