Home/Privacy Statement

Privacy statement

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier gegevens opvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V. zal de door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.
Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of e-mail kenbaar te maken via:

Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V.
Kweekweg 8
8161 PG Epe
Nederland
Tel: +31 (0)578612672
Fax: +31 (0)578621127
E-mail: info@remkes.nl


Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V.

remkes_disclamer
[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]